Migrasjon

Migrasjon er ett menneske eller en gruppe menneskers permanente skifte av bosted. Begrepet brukes om ofte om inn- og utvandring fra ett land til et annet. Migrasjon kan være både frivillig og tvungen, legal og illegal. Konflikter, fattigdom og nød er viktige årsaker til migrasjon, men migrasjonen kan også være motivert av globalisering og internasjonalisering av utdanning, næring og handel.

Folkevandring og forflytning som fenomen er like gammelt som mennesket, men migrasjonens karakter har forandret seg ettersom samfunnet har forandret seg. Migrasjon bidrar til kontinuerlig økonomisk, sosial og kulturell forandring.