Historisk migrasjon

Blant de største forflytningsbølgene vi kjenner til fra eldre skriftlige kilder er folkevandringstiden i Europa og den arabiske folkevandringen på 600-tallet. Fra de siste hundreårene er den europeiske innvandringen til USA på 1800-tallet blant de mest kjente.

Etter andre verdenskrig skøyt den arbeidsmotiverte innvandringen fart. Til å begynne med ble den stimulert av myndighetene i de fleste landene i Europa. Utvandringen var lenge mer omfattende enn innvandringen i en del europeiske land, deriblant Norge. Men ettersom levestandarden steg i disse landene utover 1960-70 snudde trenden. Midt på 70-tallet var arbeidsledigheten blant innvandrerne i enkelte land i Europa så stor at myndighetene gikk over til en mer restriktiv politikk.

Historisk migrasjon kan du lese mer om her:

IOM - International Organization for Migration
the Smithsonian Institution

Universiteit Leiden

Peopling North America: Population Movements & Migration

History in focus – the guide to historical resources

Center for migration studies