Om kvener

Begrepet kven har opptrådt i skriftlige kilder i over 1000 år. Begrepet knyttes til finsktalende folkegrupper som innvandret og etablerte kolonier langs kysten av Nord-Norge. Innvandringen til Ruija var størst på 1700- og 1800-tallet, da overbefolkning, uår og nød drev folk på vandring. På det meste utgjorde kvenene 25% av Finnmarks befolkning , og i flere hundre år var kven den offisielle betegnelsen på disse innvandrerne i norske manntallslister og folketellinger.

Som følge av den omfattende innvandringen satte norske myndigheter i gang fornorskningspolitikken som varte frem mot 1980-tallet. Dette resulterte i at kvensk historie, kultur og språk ble marginalisert, og begrepet kven ble oppfattet som en negativ betegnelse.

De siste årene har bevisstheten rundt den kvenske kulturen økt og kven-begrepet er i ferd med å revitaliseres.  I 1996 fikk kvenene status som minoritetsbefolkning i Norge, og i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk.

Vil du vite mer?

Norske Kvenens Forbund
norsk-finsk kulturinstitutt

www.finsk.no

Norsk-finsk interesseorgan

Kvensk institutt