Bakgrunn for prosjektet

Gjennom å lage en vandreutstilling, har deltakerne i Tiet Ruijhaan et mål om å utvikle et rammeverk for grenseoverskridende samarbeid mellom regionale kulturinstitusjoner på Nordkalotten. Dette rammeverket skal tilrettelegge for en felles tilnærming til dokumentasjon og presentasjon av historien og kulturarven til de finsketalende folk i hele regionen.

Partnere i prosjektet ser utstillingen som et pilotprosjekt. Hensikten med pilotprosjektet er å utvikles kompetanse, verktøy og metoder som på sikt kan brukes til å igangsette flere samarbeidsprosjekter med samme tema på Nordkalotten. Prosjektet ønsker å sammenstille den allerede eksisterende dokumentasjonen relatert til migrasjonen av finsketalende folkegrupper, som finnes i de tre landene, og presentere en samlet redegjørelse for karakteren av reisen og utfordringen for de som foretok det. 

Prosjektet ønsker også å utvikle strategier for vandreutstillinger som kan utnytte de tilgjengelige ressurser i den stadig mer digitaliserte verden vi lever i.  I særdeleshet ønsker prosjektet å fokusere på formidling av kunnskap i skoler som ligger i regioner hvor avstanden mellom tettstedene er stor, slik at skolene ikke har ressurser til å besøke utstillingene der de er.

Her kan du kaste ned prosjektbeskrivelsen (5 MB).